IoT forklart: Få en oversikt over tingenes internett

SENESTE ENDRING: april 9, 2024.
Vær oppmerksom på at året for artikkelen forteller deg når innholdet sist ble oppdatert og ikke nødvendigvis publiseringstiden for ulike produkttester..
featured image

I dagens digitale landskap, som er i rask utvikling, har tingenes internett (Internet of Things, IoT) vokst frem som et fenomen som revolusjonerer måten vi lever, jobber og samhandler på.

I denne omfattende artikkelen dykker vi ned i IoTs verden for å gi deg en klar forståelse av denne banebrytende teknologien. Vi går nærmere inn på konseptet IoT, de grunnleggende prinsippene og de mange bruksområdene i det virkelige liv. Fra smarthus og tilkoblede biler til bærbare enheter og intelligente helsetjenester – IoT er i ferd med å skape et omfattende nettverk av tilkoblingsmuligheter som kommer til å forbedre livene våre på helt nye måter.

Hva er tingenes internett?

Tingenes internett (IoT) er et stort nettverk av sammenkoblede enheter, gjenstander og systemer som er utstyrt med sensorer, programvarer og nettverkstilkobling, slik at de kan samle inn, utveksle og analysere data. Det er et avansert teknologisk konsept som har som mål å bygge bro mellom den fysiske og den digitale verdenen ved å gjøre hverdagslige gjenstander “smarte” og la dem kommunisere med hverandre uten menneskelig innblanding. 

IoT består i hovedsak av tre hovedkomponenter:

 • Sensorer og aktuatorer: Dette er enheter som samler inn data fra omgivelsene eller utfører spesifikke handlinger basert på de mottatte dataene. Sensorer kan måle ulike parametere som temperatur, luftfuktighet, bevegelse og lys, mens aktuatorer kan utføre oppgaver som å slå av og på lys eller justere termostater.
 • Tilkobling: IoT-enheter må være koblet til internett eller andre nettverk for å overføre innsamlede data til et hovedsystem for behandling og analyse. Dette kan gjøres ved hjelp av en rekke kommunikasjonsprotokoller som Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, mobilnettverk eller kabeltilkobling.
 • Databehandling og analyse: Dataene som IoT-enhetene samler inn, sendes til en skybasert eller lokal server, der de behandles og analyseres for å samle nyttig informasjon. Denne kunnskapen kan deretter brukes til å ta informerte beslutninger, automatisere oppgaver eller utløse spesifikke handlinger.

Det er viktig å merke seg at en WiFi-ruter fungerer som en gateway mellom IoT-enhetene og internett. Den gjør det mulig for enhetene å koble seg trådløst til internett ved hjelp av WiFi-teknologi. Når en IoT-enhet er koblet til en WiFi-ruter, kan den kommunisere med andre enheter og systemer over Internett, utveksle data og utføre ulike funksjoner.

Hva er de fire ulike typene IoT?

Selv om IoT er et omfattende og bredt felt, kan det grovt sett kategoriseres i fire hovedtyper basert på primære bruksområder og målgrupper:

Forbruker-IoT (CIoT) – Med forbruker-IoT menes IoT-enheter og -applikasjoner som er spesielt utviklet for individuelle brukere og husholdninger. Disse enhetene har som mål å forbedre dagliglivet, gjøre det mer praktisk og tilby personlige brukeropplevelser.

Industriell IoT (IIoT) – Industriell IoT fokuserer på integrering av IoT-teknologi i industrimiljøer som produksjonsanlegg, logistikk og forsyningskjeder. IIoT-løsninger har som mål å optimalisere prosesser, øke produktiviteten og redusere driftskostnadene. 

Bedrifts-IoT – Omfatter IoT-applikasjoner som er utviklet for bedrifter og organisasjoner for å optimalisere driften, effektivisere prosesser og forbedre beslutningsprosesser. IoT for infrastruktur – IoT for infrastruktur refererer til bruk av IoT-teknologi i store infrastrukturprosjekter, for eksempel i forsyningssektoren, transportnettverk og bymiljøer. Disse applikasjonene har som mål å forbedre effektiviteten, bærekraften og livskvaliteten.

Hva er noen eksempler på Iot?

Selv om det finnes mange forsøk på å gi eksempler på hvordan hver enkelt tjenestetype kan implementeres og brukes til å bygge en IoT-applikasjon, er det ikke mulig å kategorisere dem alle i denne artikkelen. Basert på de fire hovedtypene vil vi gi noen eksempler på hvordan IoT-enheter og -teknologi brukes til å øke effektiviteten, produktiviteten, sikkerheten og komforten i ulike settinger.

IoT-applikasjoner for forbrukere:

 • Smarthusenheter: IoT-aktiverte hjemmeautomatiseringssystemer, som smarte termostater, belysning og sikkerhetssystemer, gjør det mulig for brukerne å fjernstyre og overvåke hjemmene sine og dermed forbedre energieffektiviteten, komforten og sikkerheten.
 • Bærbare enheter: IoT-drevne bærbare enheter som treningsarmbånd, smartklokker og helsemonitorer hjelper brukerne med å følge med på fysiske aktiviteter og helseparametere, og gir tilbakemeldinger i sanntid for en sunnere livsstil.
 • Personlige assistenter: Stemmestyrte IoT-enheter, som Amazon Echo eller Google Home, integrerer virtuelle assistenter som Alexa eller Google Assistant for å utføre ulike oppgaver, som å svare på spørsmål, styre smarthusenheter og gi personlige anbefalinger.

Industrielle IoT-applikasjoner:

 • Prediktivt vedlikehold: IoT-sensorer og dataanalyse gjør det mulig å oppdage utstyrsfeil på et tidlig tidspunkt, noe som muliggjør forebyggende vedlikehold og minimerer driftsavbrudd.
 • Smart produksjon: IIoT-teknologier gjør det mulig å overvåke og kontrollere produksjonslinjer i sanntid, noe som forbedrer gjennomstrømning, effektivitet og produktkvalitet.
 • Sporing av eiendeler: IoT-baserte systemer for sporing av eiendeler gir sanntidsovervåking av posisjon og status for verdifullt utstyr, noe som effektiviserer lagerstyring og logistikk.

IoT-applikasjoner for infrastruktur:

 • Smarte strømnett: IoT-enheter og avansert analyse gjør det mulig for kraftselskaper å optimalisere kraftproduksjon, -distribusjon og -forbruk, forbedre energieffektiviteten og redusere miljøpåvirkningen.
 • Intelligente transportsystemer: IoT-sensorer og kommunikasjonsnettverk legger til rette for trafikkovervåking i sanntid, køhåndtering og ruteoptimalisering, noe som fører til kortere reisetider og lavere utslipp.
 • Smart by-løsninger: IoT-teknologi brukes til å forbedre infrastruktur og tjenester i byene, for eksempel avfallshåndtering, overvåking av luftkvalitet og offentlig sikkerhet, noe som skaper mer bærekraftige, effektive og levedyktige byer.

IoT-applikasjoner for bedrifter:

 • Systemer for bygningsadministrasjon: IoT-aktiverte bygningsautomatiseringssystemer, for eksempel HVAC-, belysnings- og adgangskontrollsystemer, forbedrer energieffektiviteten, sikkerheten og brukerkomforten i kommersielle lokaler.
 • Flåtestyring: IoT-løsninger for sporing av kjøretøy, overvåking av sjåføratferd og prediktivt vedlikehold hjelper bedrifter med å optimalisere flåteytelsen, redusere kostnadene og øke sikkerheten.
 • Lagerstyring: IoT-aktiverte lagersporingssystemer gir sanntidsoversikt over lagernivåer og plassering, slik at organisasjoner kan ta databaserte beslutninger og optimalisere driften av forsyningskjeden.

Hva er fordelene med IoT?

 • Effektivitet: IoT-enheter kan effektivisere og automatisere prosesser, noe som eliminerer behovet for manuelle inngrep og reduserer menneskelige feil. I industrien muliggjør IoT overvåking og kontroll av produksjonslinjer i sanntid, noe som optimaliserer produksjonen og minimerer sløsing. I hjemmet kan IoT-basert automatisering styre energiforbruket, noe som fører til kostnadsbesparelser og redusert miljøpåvirkning.
 • Komfort: IoT-teknologi kan forenkle hverdagslige oppgaver og skape en bedre brukeropplevelse. Smarthusenheter gjør det for eksempel mulig for huseiere å fjernstyre belysning, temperatur og sikkerhet. Bærbare enheter og personlige assistenter gir personlige anbefalinger og assistanse, noe som gjør hverdagen mer komfortabel og effektiv.
 • Datadrevne beslutningsprosesser: IoT-enheter genererer store mengder data som kan analyseres for å få verdifull innsikt. Dette gir enkeltpersoner, bedrifter og myndigheter mulighet til å ta informerte beslutninger basert på sanntidsinformasjon. IoT-aktivert landbruk gjør det for eksempel mulig for bønder å optimalisere strategier for vanning og gjødsling, noe som forbedrer avlingene og ressursbruken.
 • Økt sikkerhet og trygghet: IoT-teknologier kan forbedre sikkerheten i ulike sammenhenger. IoT-aktiverte sikkerhetssystemer kan for eksempel overvåke eiendommer og varsle huseiere om potensielle trusler. I industrimiljøer kan IoT-enheter spore helse og sikkerhetsparametere for de ansatte, noe som sikrer de ansattes velvære og minimerer antall ulykker.
 • Brukertilpassede opplevelser: IoT-enheter kan lære av brukernes atferd og preferanser og skreddersy tjenester og anbefalinger deretter. Dette fører til mer relevante og engasjerende opplevelser for forbrukerne, fra personlige treningsplaner til tilpassede shoppingforslag.
 • Kostnadsbesparelser: IoT kan føre til betydelige kostnadsbesparelser ved å optimalisere ressursbruken, automatisere prosesser og redusere avfall. Smarte strømnett gjør det for eksempel mulig for kraftselskaper å styre energidistribusjonen mer effektivt, noe som reduserer driftskostnadene og fører til besparelser for forbrukerne.
 • Miljømessig bærekraft: IoT-teknologier kan bidra til å redusere ressursforbruket og minimere avfall, og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Smart city-løsninger kan for eksempel optimalisere avfallsinnsamlingen, redusere trafikkbelastningen og overvåke luftkvaliteten, noe som bidrar til grønnere bymiljøer.
 • Bedre helsetjenester: IoT-enheter, for eksempel bærbare helsemonitorer og systemer for ekstern pasientovervåking, kan gi helsedata i sanntid, noe som muliggjør tidlig intervensjon og bedre håndtering av kroniske tilstander. Dette kan føre til bedre pasientresultater, reduserte helsekostnader og økt tilgjengelighet til helsetjenester.

Disse fordelene viser det enorme potensialet IoT har når det gjelder å forandre ulike deler av våre liv, bransjer og omgivelser og gjøre dem mer tilkoblet, smarte og effektive. Det er imidlertid viktig å ta tak i utfordringene knyttet til tingenes internett, for eksempel personvern, sikkerhet og interoperabilitet, for å utnytte potensialet fullt ut og maksimere fordelene.

FAQ

Hva betyr tingenes internett?
Tingenes internett (Internet of Things, IoT) er et nettverk av fysiske enheter, kjøretøy, apparater og andre gjenstander som er utstyrt med sensorer, programvarer og tilkoblingsmuligheter som gjør dem i stand til å samle inn og utveksle data. Disse enhetene kan kommunisere med hverandre og med mennesker og skape et nett av forbindelser som kan brukes til å øke effektiviteten, produktiviteten og komforten i en rekke bransjer og bruksområder.
Hvor blir IoT brukt i hverdagen?
IoT brukes i hverdagen på en mengde ulike måter, blant annet i smarthusenheter som termostater, sikkerhetssystemer og belysningssystemer. Smarte hvitevarer som kjøleskap, stekeovner og vaskemaskiner bruker IoT til å tilby avanserte funksjoner som fjernstyring og prediktivt vedlikehold. Andre bruksområder omfatter transportsystemer, som tilkoblede biler og trafikkstyringssystemer, for å øke sikkerheten, effektiviteten og komforten.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme