Hvor mye strøm bruker en vaskemaskin?

SENESTE ENDRING: juni 13, 2024.
Vær oppmerksom på at året for artikkelen forteller deg når innholdet sist ble oppdatert og ikke nødvendigvis publiseringstiden for ulike produkttester..
featured image

Vaskemaskiner redder oss fra haugene med vask som truer med å fortære fritiden vår, og forvandler en skremmende oppgave til et enkelt gjøremål ved å trykke på en knapp. Men til hvilken pris? Selv om vi sparer tid, er det viktig å vite hvor mye strøm maskinen bruker, slik at strømregningen ikke blir skyhøy, særlig med dagens priser.

I første omgang bruker vaskemaskinen omtrent 0,60 til 0,90 kilowattimer per vask. Men dette varierer naturligvis, og du kan påvirke hvor mye energi den bruker ved å ta hensyn til maskinens energiklasse, kapasitet, vanntemperatur og valgt syklus.

Wattstyrke og energiklasse

Vaskemaskiner varierer mye i wattstyrke – fra under 300 W til over 1500 W. Med høyere wattstyrke vil du sannsynligvis få redusert vasketid, men hvis du vasker ofte, kan det bety at de blir dyrere i drift over tid, spesielt hvis du kjører fulle vasketromler.

For å finne den nøyaktige effekten til vaskemaskinen din, må du sjekke originaldokumentasjonen eller finne den “UL”-lappen på apparatet. Den kan være plassert bak. Deretter kan du ved hjelp av strømregningen beregne energikostnadene per time. Disse tallene gir imidlertid bare et grovt estimat og tar ikke hensyn til alle faktorer som påvirker strømforbruket.

Tidligere var det kanskje litt komplisert å finne ut hvilken energiklasse vaskemaskinen din har, men nå er det faktisk enklere. Det gamle systemet med energiklasser – fra A+, A++ og A+++ til D – har blitt erstattet av en enklere og mer oversiktlig skala fra A til G. Formålet med denne endringen er å gi tydeligere informasjon om hvor energieffektivt et nytt apparat er.

Den nye skalaen setter i høy grad nye standarder, og svært få produkter kvalifiserer til den ettertraktede “A”-klassifiseringen. Målet er å oppmuntre produsentene til å innovere og stadig utvikle mer energieffektive apparater. Det har resultert i at de fleste av de mest energieffektive apparatene i dag, blir kategorisert som “B”, “C” eller “D”.

Vaskemaskiner måler effektiviteten etter det årlige energiforbruket i kilowattimer (kWh) under vaskesyklusene ved 60 °C og 40 °C. Energimerket på vaskemaskinen inneholder flere viktige opplysninger som hjelper deg å forstå maskinens ytelse og driftskostnader:

 • Energiklassifisering: Her rangeres maskinens energieffektivitet fra A til G.
 • Energiforbruk: Dette er mengden energi maskinen bruker i kWh per år, basert på standard vaskesykluser.
 • Årlig vannforbruk: Dette tallet er oppgitt i liter, og viser det totale vannforbruket som maskinen bruker til vask og sentrifugering i løpet av et år.
 • Sentrieringseffektivitet: Dette handler om hvor effektivt vaskemaskinen fjerner vannet fra tøyet under sentrifugering, noe som påvirker tørketiden og energiforbruket.

Hvordan beregne strømforbruket ut fra vaskemaskinens wattstyrke?

Vanligvis blir strømforbruket målt i kilowattimer (kWh), så du må omregne antallet watt til kilowatt (kW), ved å dele antallet watt på 1000. Hvis vaskemaskinen din for eksempel bruker 500 watt, er det det samme som 0,5 kW.

 • Effekt i kW = Wattstyrke : 1000
 • kW = 500W : 1000
 • kW = 0,5 kW

Multipliser deretter effekten siden i kW med antall timer maskinen er i bruk per syklus for å finne ut hvor mye energi den bruker per vaskeperiode. Hvis den står på i 30 minutter, betyr det at den er i drift i 0,5 timer.

 • Elektrisitet per syklus (kWh) = kW x driftstimer
 • kWh = 0,5 kW x 0,5 t
 • kWh = 0,25 kWh

Hvis du vil beregne hvor mye energi maskinen bruker over tid, kan du også multiplisere energiforbruket per gang med antall ganger maskinen går per dag eller måned.

 • Månedlig energiforbruk (kWh) = kWh pr. syklus x antall sykluser pr. måned
 • Månedlig kWh = 0,25 kWh x 15
 • Månedlig kWh = 3,75 kWh

MERK: Hvis du vil beregne prisen for ditt forbruk, trenger du kun å multiplisere den totale mengden kWh med prisen per kWh.

Valg av vanntemperatur og syklus

Generelt er det vanntemperaturen og valg av skylleprogram som har størst innvirkning på energibruken i vaskemaskiner. Ifølge en Testex-undersøkelse kan man spare 30 % energi ved å redusere temperaturen fra 40 °C til 30 °C, mens vask ved 60 °C øker forbruket med over 50 %. Den høyeste innstillingen på 90 °C, som vanligvis brukes til svært skitten bomull, bruker mer enn dobbelt så mye energi som en vask på 40 °C.

Et forvaskprogram, som anbefales for å fjerne tøft smuss som gjørme, bør ikke være førstevalget ettersom det også øker energi- og vannforbruket med 15 til 20 %. På samme måte er det betydelig mindre effektivt å vaske med halv maskin, som bruker 50-70 % mer energi per slang enn full maskin.

I stedet er hurtigvask et mer energieffektivt alternativ, spesielt ved lavere temperaturer. Ved 30 °C sparer den nesten 20 % energi, mens besparelsen ved 90 °C er ubetydelig.

Studier viser også at sentrifugeringshastigheten har en vesentlig innvirkning på energibruken. Høyere hastigheter bruker mye strøm, men reduserer effektivt restvannet og forkorter tørketiden – enten det er snakk om tørking ved hjelp av luften eller bruk av en vaskemaskin-med-tørketrommel.

Hvordan spare strøm med vaskemaskinen din?

Når de faktorene som påvirker strømforbruket er kartlagt, kan du se hvilke tiltak som kan gjøre vaskesyklusen din så energieffektiv som mulig.

 • Velg riktig vaskemaskin: Høy energiklasse er en god indikator. For å være sikker på får du mye for pengene, bør du alltid velge en best i test vaskemaskin.
 • Forbedret tekst: Unngå forvaskeklaringer: De fleste klær er ikke skitne nok til å trenge forvask. Ved å hoppe over dette trinnet kan du faktisk redusere så vel vann- som energiforbruk betydelig.
 • Vask full last: Maksimaliser vaskemaskinens kapasitet ved å kjøre full last. Da reduserer du energi- og vannforbruket betydelig, og resignaler sjeldnere.
 • Senk vasketemperaturen: Ved å senke temperaturen sparer du energi og viser hensyn – ikke bare til klærne, men også til miljøet. Du kan for eksempel vaske de fleste klærne dine på 30-40°C, mens håndklær, sengetøy og undertøy bør vaskes på 60° C.
 • Velg programmer med lavt energiforbruk: Sjekk bruksanvisningen til vaskemaskinen for å velge programmer som bruker mindre energi. De som er merket, kan redusere strømforbruket betraktelig.
 • Bruk strøm i lavpristimer: For å spare penger på vaskingen bør du kjøre vaskemaskinen i lavpristimene i strømnettet hvis prisen varierer i løpet av døgnet. Dette krever en avtale med timeprissetting..

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme