IPL vs. laser: Hva er forskjellen?

SENESTE ENDRING: januar 17, 2024.
Vær oppmerksom på at året for artikkelen forteller deg når innholdet sist ble oppdatert og ikke nødvendigvis publiseringstiden for ulike produkttester..
featured image

Både intensivt pulserende lys (IPL) og laser brukes ofte til hårfjerning på kroppen, hudforyngelse og andre kosmetiske behandlinger. Selv om begge typer teknologi gir lignende resultater, er det noen viktige forskjeller mellom IPL- og laser-behandlinger som gjør at hver av dem er bedre egnet for ulike hud- og hårtyper. Å forstå forskjellene mellom IPL- og laser-behandling kan hjelpe deg med å velge det beste alternativet for akkurat deg. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste forskjellene mellom IPL og laser og hjelper deg med å finne ut hva som er det riktige valget for deg. 

Hva er forskjellen mellom IPL og laser?

IPL- og laser-behandling skiller seg fra hverandre på en rekke punkter, blant annet når det gjelder typen lys de avgir, størrelsen på lyskilden og måten lyset tilføres huden på.

IPL (intensivt pulserende lys) er et bredspektret lys som avgir en rekke bølgelengder til huden. IPL-behandlinger anses generelt som mindre intense enn laserbehandlinger og egner seg for et bredere spekter av hudtoner og hårfarger. IPL virker ved at den retter seg mot de pigmenterte cellene i hårsekken, og varmen som absorberes, skader hårsekken og hindrer gjenvekst.

På den andre siden vil laser-behandling avgi en enkelt, konsentrert bølgelengde av lys. Dette gjør laserbehandlinger mer presise og effektive for mørkere og grovere hår, men de kan også være mer smertefulle og passer ikke nødvendigvis for alle hudtoner. I motsetning til IPL virker laserbehandlinger ved å varme opp hele hårstrået og skade hårsekken, noe som gjør det mindre sannsynlig at håret vokser ut igjen.

IPL-hårfjerning vs. hårfjerning med laser

Bruk av IPL (intensivt pulserende lys) og laser er populære metoder for å redusere eller fjerne uønsket kroppshår. Begge bruker lysenergi for å skade hårsekkene og forhindre hårvekst, men det er noen viktige forskjeller mellom de to metodene.

Laserhårfjerning bruker en enkelt, konsentrert lysstråle for å angripe hårsekkene, mens IPL bruker et bredspektret lys som dekker et større område. Det betyr at IPL ofte er raskere og mindre smertefullt enn laserhårfjerning, men det kan også kreve flere behandlinger for å oppnå samme resultat.

En annen forskjell er at laserhårfjerning er mer effektivt på personer med mørkt hår og lys hud, mens IPL er bedre egnet for personer med litt lysere hår og ulike hudtoner. IPL har også et bredere bruksområde, ettersom det også kan brukes til hudforyngelse, aldersflekker og andre hudsykdommer.

Til syvende og sist handler valget mellom IPL og laser om personlige preferanser og den enkeltes spesifikke behov og mål. Det er viktig å rådføre seg med en fagperson for å få en grundig vurdering og anbefaling.

Er IPL tryggere enn laser?

Sikkerheten ved IPL- og laser-behandling avhenger av flere faktorer, blant annet hvilken type apparat som brukes, behandlerens kompetanse og erfaring, personens hudtype og sykdomshistorie, samt den spesifikke behandlingen som utføres. Både IPL og laser kan forårsake bivirkninger, blant annet smerte, rødhet og midlertidige endringer i hudfargen. IPL anses imidlertid generelt som tryggere enn laser, ettersom det brukes et bredere spekter av bølgelengder og det er mindre sannsynlig at det forårsaker vevsskader. Det er viktig å vurdere risikoene og fordelene ved både IPL og laser nøye før man velger å benytte seg av det. I tillegg er det viktig å velge en anerkjent leverandør som bruker moderne utstyr og følger etablerte sikkerhetsprotokoller.

Fordeler og ulemper med IPL og laser

Hver av disse metodene har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å sette seg inn i dem før man bestemmer seg.

Fordeler med IPL:

 • IPL bruker et bredspektret lys som dekker et større hudområde, noe som gjør det raskere og mer effektivt enn laser.
 • IPL er mindre smertefullt enn laser og behandling tar derfor ofte kortere tid. 
 • IPL kan brukes på et bredere spekter av hudtyper og hudfarger.
 • IPL er rimeligere enn laser.

Ulemper med IPL:

 • IPL-resultatene er mindre konsistente og det kan ta lengre tid å se resultater sammenlignet med laser.
 • IPL er ikke like presis som laser og kan føre til mer hudirritasjon.
 • IPL er ikke like effektivt til å fjerne hår med dype røtter som laser.

Fordeler med laser: 

 • Laser er mer presis og fokuserer på et bestemt område, noe som gjør den mer effektiv til å fjerne hår med dype røtter.
 • Resultatene fra laserbehandling er mer konsistente og kan ses raskere enn med IPL.

Ulemper med laser: 

 • Laser er dyrere enn IPL.
 • Laser er ikke like trygt å bruke på mørkere hudtoner og kan føre til misfarging av huden.
 • Laser kan være mer smertefullt enn IPL, som kan kreve pauser under behandling. 

Konklusjon

IPL og laser er begge populære kosmetiske behandlinger som brukes til hårfjerning, hudfornyelse og generell hudbehandling. Selv om begge typer teknologi har unike fordeler og ulemper, avhenger valget til syvende og sist av individuelle faktorer som hudtype, hårfarge og ønsket resultat. Det er viktig å rådføre seg med en autorisert behandler for å finne ut hva som er det beste alternativet for deg og sikre en trygg og effektiv behandling.

FAQ

Nei, IPL (intensivt pulserende lys) er ikke en type laser. IPL bruker et bredt spekter av lys til hårfjerning, mens laser bruker én enkelt, konsentrert bølgelengde av lys. IPL regnes som en mer skånsom behandling enn laser, men effekten kan variere avhengig av personens hud og hårtype.
Hva er hovedforskjellen mellom IPL og laser?
Hovedforskjellen mellom de to behandlingsformene er hvordan de tilfører lys til huden. IPL bruker et bredt spekter av lys som spres over et større område, mens laserteknologien bruker en enkelt, konsentrert lysstråle. Dette gjør at laseren kan trenge dypere inn i huden og angripe spesifikke problemer mer presist, men det kan også gjøre den mindre egnet for personer med mørkere hudfarge. IPL, på den annen side, er mindre inngripende og anses ofte som tryggere, men er kanskje ikke like effektiv til å behandle dypere hudproblemer.
Er IPL bedre enn laser?
Det avhenger av den enkeltes spesifikke behov og området som skal behandles. IPL er mindre intens enn laser og kan behandle et bredere spekter av hudproblemer, men resultatene kan være mindre effektive enn ved bruk av laserbehandling. Laserbehandling er mer intens og kan behandle spesifikke hudproblemer mer presist, men det er ikke sikkert at denne typen behandling egner seg for alle hudtyper. Vi anbefaler at du rådfører deg med en hudlege eller en autorisert fagperson for å finne det beste behandlingsalternativet.

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme