En omfattende veiledning for å forstå teknologien bak høreapparat

I følge vår research og analyse Vi har valgt ut produkter med høy score på de parameterne vi vurderer dem ut i fra, men vi har ikke en fullstendig liste over alle produkter på markedet.

Annoncer

Selv om artikkelen har et redaksjonelt fokus, inneholder den sponsede elementer slik som reklamelenker, og derfor må produktomtalene betraktes som annonser.

Høreapparat er en viktig oppfinnelse, som er utviklet for å hjelpe mennesker med hørselstap. Selv om høreapparater ikke fungerer som en kur for hørselstap, kan de forbedre en persons livskvalitet betydelig ved å tilrettelegge for bedre kommunikasjon slik at man kan engasjere seg mer i sine daglige aktiviteter.

Det er likevel ikke slik at en type høreapparat fungerer for alle. Derfor kan det være viktig å forstå teknologien bak høreapparater, slik at du finne det høreaparetet som passer best for deg. Ved å lese denne artikkelen vil du få en bedre forståelse for hvordan høreapparater fungerer og hvilke faktorer du bør tenke over før du velger hvilket høreapparat som er best for deg. 

Å konsultere en lege eller hørselsspesialist er et viktig skritt i prosessen når du skal velge høreapparat. En lege eller audiograf gjennomfører en hørselsevaluering for å bestemme typen og graden av hørselstap, og vil deretter anbefale det mest passende høreapparatet for akkurat dine behov.  


Hvordan fungerer høreapparater?

Høreapparater fungerer ved å fange opp lyd med en mikrofon, behandle lyden gjennom en digital signalprosessor og forsterke lyden før den leveres til øret. Mikrofonen i høreapparatet konverterer lydbølger til elektriske signaler som behandles av den digitale signalprosessoren. Prosessoren analyserer signalene, filtrerer bort bakgrunnsstøy og forbedrer viktige lyder som tale.

Forsterkeren øker deretter volumet på lyden før den sendes til mottakeren, som leverer lyden til øret. Lyden kan tilpasses basert på brukerens hørselsbehov og preferanser gjennom ulike programmer og innstillinger. Høreapparater kan hjelpe personer med hørselstap til å høre lyder klarere og mer effektivt i ulike miljøer, fra stille samtaler til støyende omgivelser.


Komponenter i et høreapparat 

Et høreapparat består av flere komponenter, hver med en bestemt funksjon. Disse inkluderer:

 1. Mikrofon – Denne komponenten fanger opp lyd og konverterer den til et elektrisk signal.
 2. Digital signalprosessor (DSP) – DSP er ansvarlig for å analysere og behandle det elektriske signalet, inkludert filtrering av bakgrunnsstøy og forbedring av tale.
 3. Forsterker – Denne komponenten øker volumet på lydsignalet.
 4. Mottaker – Mottakeren konverterer det elektriske signalet tilbake til lyd og leverer det til øret.
 5. Batteri – Batteriet gir den kraften som trengs for å betjene høreapparatet.

Et høreapparat behandler lyd ved å fange opp lyden gjennom en mikrofon og konvertere den til et elektrisk signal. Det elektriske signalet forsterkes deretter til et nivå som passer for brukerens hørselstap. Det forsterkede signalet sendes deretter til en digital signalprosessor (DSP), som analyserer lyden og bruker passende prosesseringsalgoritmer. DSP bruker støyreduksjonsalgoritmer for å redusere bakgrunnsstøy og retningsmikrofoner for å fokusere på lyd fra en bestemt retning.

Kompresjonsalgoritmer brukes til å balansere volumet til forskjellige lyder, og frekvensformingsalgoritmer justerer forsterkningen av forskjellige frekvenser basert på brukerens hørselstap. Det behandlede signalet sendes deretter til en mottaker som konverterer det elektriske signalet tilbake til lyd og leverer det til brukerens øre. Feedback-dempende algoritmer brukes for å eliminere feedback eller plystrelyd, og mange høreapparater har brukerkontroller som lar brukeren justere volumet og andre innstillinger basert på deres spesifikke behov og preferanser.


Ulike typer høreapparater 

Det finnes flere forskjellige typer høreapparater med ulike egenskaper:

 • Behind-the-ear (BTE) – sitter bak øret og leverer lyd gjennom en slange eller øreproppen
 • Receiver-in-canal (RIC) – ligner på BTE, men med et mindre deksel og mottakeren inne i øregangen
 • In-the-ear (ITE)  – skreddersydd for å passe inn i øret
 • In-the-canal (ITC) – passer delvis inne i øregangen
 • Completely-in-canal (CIC) – passer helt inne i øregangen

Tilpasning og programmering 

Tilpasning og programmering av et høreapparat er et avgjørende skritt for å sikre at enheten gir optimal hørselsstøtte. Prosessen involverer vanligvis følgende trinn:

 • Konsultasjon: Hørespesialisten diskuterer pasientens hørselsbehov og livsstil for å finne den mest passende typen høreapparat og funksjoner.
 • Øreavtrykk: Hørespesialisten tar et avtrykk av øret for å sikre at høreapparatet sitter komfortabelt og trygt.
 • Programmering: Hørespesialisten setter opp høreapparatet med riktig forsterkning og innstillinger basert på pasientens hørselstap.
 • Verifikasjon: Hørespesialisten verifiserer høreapparatets ytelse ved å bruke ekte øremåling eller andre metoder for å sikre at enheten gir forventet forsterkning og lydkvalitet.

Det er viktig å merke seg at det kan være nødvendig å justere et høreapparats innstillinger over tid for å sikre optimal hørselsstøtte. Dette kan være nødvendig grunnet endringer i pasientens hørsel eller livsstil. I tillegg kan det hende at pasienten må venne seg til å bruke høreapparat, og audiografen må kanskje justere innstillingene for å sikre den beste høreopplevelsen.


Vedlikehold og stell 

Hvordan rengjøre og vedlikeholde et høreapparat

Riktig vedlikehold og stell er avgjørende for å sikre lang levetid og optimal ytelse til et høreapparat. Regelmessig rengjøring og vedlikehold kan forhindre problemer som feedback, tilstopping og andre funksjonsfeil som kan påvirke høreapparatets ytelse.

Her er noen generelle tips for rengjøring og stell av høreapparat:

 1. Hold høreapparatet tørt og vekk fra fuktighet, varme og direkte sollys.
 2. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av høreapparatet og fjerne ørevoks eller rusk.
 3. Bruk en myk børste for å rengjøre mikrofon- og mottakerportene.
 4. Bruk en voksløkke eller plukk for forsiktig å fjerne ørevoks fra øreproppen eller slangen.
 5. Bytt høreapparatets batterier regelmessig og ha reservebatterier tilgjengelig.
 6. Oppbevar høreapparatet i et beskyttende etui når det ikke er i bruk.

Levetid på et høreapparat og når det eventuelt må skiftes ut

Levetiden til et høreapparat kan variere avhengig av type, modell og hvor godt det vedlikeholdes. I gjennomsnitt varer de fleste høreapparater mellom 3 til 7 år.

Dette er tegn på at et høreapparat må byttes ut:

 • Den gir ikke lenger samme nivå av forsterkning eller lydkvalitet som før.
 • Den produserer statiske lyder, feedback eller andre unormale lyder.
 • Den er synlig skadet, har problemer med batteridøren eller andre deler.
 • Pasientens hørsel har endret seg, og det nåværende høreapparatet er ikke lenger effektivt.

FAQ

Hvordan vet jeg om jeg trenger høreapparat?
Hvis du opplever hørselsvansker, slik som å slite med å høre samtaler, at du må skru opp volumet på TV eller radio, eller unngår sosiale situasjoner på grunn av hørselsvansker, kan det være på tide å vurdere et høreapparat. En hørselsevaluering med en audiograf kan bidra til å avgjøre om et høreapparat er den rette løsningen for deg.
Kan jeg justere innstillingene på høreapparatet mitt?
Mange høreapparater kommer med brukerkontroller som lar deg justere volumet og andre innstillinger basert på dine spesifikke behov og preferanser. Det er imidlertid viktig å samarbeide med en audiograf for å sikre at høreapparatets innstillinger er passende for dine hørselsbehov og for å unngå potensiell skade på enheten.
Kan høreapparater gjenopprette hørselen til normale nivåer?
Høreapparater kan ikke gjenopprette hørselen til normale nivåer, men de kan gi betydelige forbedringer i hørselen og hjelpe personer med hørselstap til å kommunisere mer effektivt.
Kan barn bruke høreapparat?
Ja, barn kan bruke høreapparater. Det finnes høreapparater tilgjengelig som er spesielt utviklet for barn, og det er viktig å samarbeide med en barneaudiolog for å finne den mest passende løsningen for ditt barns hørselsbehov.

Vurder denne artikkelen

Klikk på en stjerne for å rangere